Kwalifikacje

26 maja2017

=

 

Konferencja: Mechanizmy zachowań zwierząt oraz możliwości ich modelowania

Uniwersytet Przyrodniczy, Wrocław

1-2 kwietnia2017

=

 

Praca z psem problemowym

Barbara Grel

11-12. marca2017

=

 

Seminarium: Kliker – zastosowanie w szkoleniu psa

Jiří Ščučka

28-29 stycznia2016

=

 

Seminarium: „Terapia agresji przez komunikację”

Michele Minunno

12 listopada2016

=

 

Seminarium: Emocjonalność psów i kotów, problemy behawioralne i terapia – aspekty praktyczne w praktyce weterynaryjnej i pracy behawiorysty zwierząt

Dr Robert Falconer-Taylor

30 lipca
2016

=

 

Seminarium: Etologia i ekologia behawioralna psa domowego

prof Raymond Coppinger

1-2 lipca2016

=

 

Międzynarodowa konferencja: Dog in animalassisted intervention

Stowarzyszenie „Zwierzęta ludziom”

14 maja2016

=

 

Konferencja: Programy i interwencje z udziałem psów. Edukacja i terapia z psem.

Warszawa

15 maja2015

=

 

Sympozjum „Mechanizmy zachowań zwierząt oraz możliwości ich modelowania”

Uniwersytet Przyrodniczy, Wrocław

25-26 kwietnia2015

=

 

Seminarium „Agresja u psów – profilaktyka i metody terapii“

Jose Antonio Pineda Martinez

7-8 marca2015

=

 

„Psy w terapii – szkoła szwedzka“

seminarium z Matildą Strom

28 luty2015

=

 

„Ja i mój pies – jak możemy pomóc?“

prowadzenie szkolenia

19-22 lipca2014

=

 

23 międzynarodowa konferencja ISAZ

Wiedeń

8-9 luty2014

=

 

wykład „Pies w edukacji i terapii. Jak i po co?”

konferencja Cyno 2014

16-17 stycznia2014

=

 

seminarium z Denisem Turnerem: Zwierzęta w terapii. Dogoterapia, hipoterapia, felinoterapia jako elementy Animal-Assisted Therapy (AAT)

Akademia Edukacyjna, Warszawa

9-10 stycznia2014

=

 

wykład „Zajęcia z psem u dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się”

konferencja „Pies w edukacji i terapii”

6-7 września2013

=

 

współprowadzenie warsztatów: „Udział psów w terapii i edukacji dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się”

„Dysleksja i dyskalkulia w świetle wiedzy i praktyki interdyscyplinarnej”, Uniwersytet Gdański i Polskie Towarzystwo Dysleksji

21 maja2013

=

 

warsztaty dla dzieci w ramach spotkania Polskiego Towarzystwa Dysleksji

Wrocław

9 maja2013

=

 

Sympozjum „Mechanizmy zachowań zwierząt oraz możliwości ich modelowania”

Uniwersytet Przyrodniczy, Wrocław